Vi som bor på Björserud gård heter Fredrik och Kikki och vi flyttade till Brålanda i Maj 2020. Vi kom från en liten lägenhet i Trollhättan så det blev stor skillnad att flytta till en gård på landet. Hos oss bor också katterna Sesam, Albus och Tuffis.


Kikki har jobbat många år inom detaljhandeln men driver nu sin egna försäljningsverksamhet i form av Loppis och Secondhandbutiken på gården.


Från början var planen att starta hundpensionat men av olika skäl så kom vi in på försäljning av saker och tömma boenden istället. Det är två olika grenar som vi byggt upp en bra verksamhet runt. Vi har fått många bra kontakter och erfarenhet inom många olika områden.


Fredrik jobbar som IT-tekniker inom på ett företag i närområdet så övrig verksamhet är en bisyssla men är mer inriktad gårdens övriga verksamhet. 


Vi blev båda egenföretagare 2021. Vad som händer i framtiden vet man inte men vi tror att vår affärsidé kommer utveckas och förbättras. Kombinationen av olika verksamheter kommer bli bra helhet. Vi vill ha djur och ordlingar på sikt men har inte rätt förutsättningar idag. Det kommer behövas göra investeringar och större arbeten att komma dit. Förhoppningsvis så kan vår övriga verksamhet bidra till det.

Björserud | Brålanda | Vänersborg | Dalsland | Om oss

Björserud gård Historia

Finns en lång Historia om Björserud gård som är belägen i södra delarna av Dalsland, Sundals-Ryrs Socken. Gården tillhörde från början Kyrkan och finns omnämnd i dokument från år 1310 och på 1500-talet angivet som gammalt prebendegods. Efter reformationen militärboställe och  överstelöjtnantsboställe för Västgöta Dals regemente. Boningshuset fungerande även om Tinghus några år på 1800-talet


Under åren har gården styckats av och förändrats, idag har gården inte så mycket mark men många av dom gamla byggnaderna kvar, även om det har sett helt annorlunda ut förr i tiden. Vid två tillfällen har boningshuset brunnit ner (kanske även fler byggnader) runt 1680 och 1730.


Nuvarande boningshus är byggt 1732 men har ändrats i sitt utseende genom åren. Gården arrenderades ut av staten under 1900-talet. Sedan i början av 1990-talet i privat ägo.

Vet du mer om gården och dess histora? Kanske har du egna bilder som vi kan få ta del av? Skriv gärna om vi får dela dom på vår hemsida

Vi brinner för återbruk

För minskad klimatpåverkan!

Kvinnojouren Duvan Trollhättan Vänersborg dalslanddonera saker röja tömma