Vi som driver verksamheten och bor på Björserud gård heter Fredrik och Kristin. Flyttade till Brålanda i Maj 2020 och kom då från en lägenhet i Trollhättan så det blev stor skillnad att flytta till landet. Hos oss bor också katterna Sesam och Albus.


Kristin "Kikki" har jobbat många år inom detaljhandeln men driver nu sin egna verksamhet i form av Loppis och Secondhandbutiken på gården.


Från början var planen att Kikki skulle starta hundpensionat men av olika skäl så kom vi in på försäljning av saker och tömma boenden istället. Det är två olika grenar som vi byggt upp en bra verksamhet runt. Vi har fått många bra kontakter och erfarenhet inom många olika områden.


Fredrik jobbar som It-tekniker inom på ett företag i närområdet så verksamheten är idag en bisyssla. Har som avsikt att satsa på eget med nuvarande verksamhet, kombinerat med teknikrelaterade tjänster och  försäljning.


Vi blev båda egenföretagare 2021. Vad som händer i framtiden vet man inte men vi tror att vår affärsidé kommer utvecklas och förbättras. Kombinationen av olika verksamheter kommer bli bra helhet. Vi vill ha djur och odlingar på sikt men har inte rätt förutsättningar idag. Det kommer behövas göra investeringar och större arbeten att komma dit. Förhoppningsvis så kan vår övriga verksamhet bidra till det.


Vi fokuserar på vårt närområde, där vi tar uppdrag och vill bidra till ett bättre samhälle. I dagsläget lagerför och skänker löpande saker till välgörenhet, lokalt i vårt område. 

Björserud gård Historia

Finns en lång Historia om Björserud gård som är belägen i södra delarna av Dalsland, Sundals-Ryrs Socken. Gården tillhörde från början Kyrkan och finns omnämnd i dokument från år 1310 och på 1500-talet angivet som gammalt prebendegods. Efter reformationen militärboställe och  överstelöjtnantsboställe för Västgöta Dals regemente. Boningshuset fungerande även om Tingshus några år på 1800-talet


Under åren har gården styckats av och förändrats, idag har gården inte så mycket mark men många av dom gamla byggnaderna kvar, även om det har sett helt annorlunda ut förr i tiden. Vid två tillfällen har boningshuset brunnit ner (kanske även fler byggnader) runt 1680 och 1730.


Nuvarande boningshus är byggt 1732 men har ändrats i sitt utseende genom åren. Gården arrenderades ut av staten under 1900-talet. Sedan i början av 1990-talet i privat ägo.

Björserud | Brålanda | Vänersborg | Dalsland | Om oss

Vet du mer om gården och dess historia? Kanske har du egna bilder som vi kan få ta del av? Skriv gärna om vi får dela dom på vår hemsida

Vi brinner för återbruk

För minskad klimatpåverkan!

Kvinnojouren Duvan Trollhättan Vänersborg dalslanddonera saker röja tömma